JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rådgivning

Advokatbyråer och juridiska byråer kan ge råd när det gäller till exempel äktenskap eller andra samlevnadsformer, vad som gäller vid skilsmässa, regler för arv och testamente samt frågor om hur ett avtal ska tolkas eller hur man gör om man är missnöjd med ett beslut som en domstol eller en annan myndighet fattat.

Alla (privatpersoner, föreningar, organisationer och företag) kan få rådgivning enligt rättshjälpslagen. Det innebär att du betalar en fast avgift, som är lägre än vad rådgivningen i vanliga fall kostar. Du kan få rådgivning på det sättet i högst två timmar. En timmes rådgivning kostar 1 342 kronor exklusive mervärdesskatt. Rådgivning i till exempel 15 minuter kostar en fjärdedel av det beloppet.

Kontaktuppgifter till advokatbyråer och juridiska byråer hittar du på gula sidorna. När du beställer tid, kom överens om att rådgivning enligt rättshjälpslagen ska gälla. Tänk på att advokatbyråer och juridiska byråer inte är skyldiga att ge rådgivning enligt rättshjälpslagen.

Om du behöver hjälp med mer invecklade frågor, som tar längre tid, kan du i vissa fall få rättshjälp. I vissa typer av mål eller ärenden kan du också få hjälp av försvarsadvokat (offentlig försvarare), målsägandebiträde eller ett offentligt biträde (läs mer under länkarna i menyn).
Senast ändrad: 2017-02-16

Domstolen ger inte juridisk rådgivning

Vänd dig till en advokatbyrå om du till exempel vill ha råd om hur en process ska läggas upp rent juridiskt.

Eftersom det är viktigt att domstolen är objektiv och opartisk lämnar vi inte besked om hur en rättsregel bör tillämpas i ett enskilt fall.

Hitta en advokat

Du kan söka kontaktuppgifter till advokater på Advokatsamfundets webbplats (länken öppnas i nytt fönster).