JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Veckans förhandlingar

Tingsrätten vill framhålla att listan är preliminär. Förhandlingar kan ställas in med kort varsel och andra kan tillkomma.

I regel innehåller inte listan häktningsförhandlingar då dessa kommer in till tingsrätten med kort varsel och oftast sätts ut och genomförs samma dag eller påföljande dag.

 

Kommande förhandlingar 

Vecka 4

Om du planerat att gå på en förhandling kan du kontakta tingsrätten via mail orebro.tingsratt@dom.se eller via telefon 019 - 16 63 00 och kontrollera så att förhandlingen inte har flyttats eller ställts in

Mer information om studiebesök

Säkerhetskontroll
Tingsrätten har permanent säkerhetskontroll som du måste passera för att komma in i tingsrättens lokaler. Det kan bli kö. Kom därför i god tid.

 
Senast ändrad: 2018-01-19