JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Om god man och förvaltare

Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen utför uppgifter för någons räkning. Uppdraget är viktigt eftersom tanken med det är att alla i Sverige ska få lika rätt oavsett förmåga. Den som har fått en god man eller förvaltare kallas huvudman.

Den gode mannen kan hjälpa sin huvudman att betala räkningar och ta hand om det hon eller han äger. Men det räcker inte alltid med en god man för att hjälpa en person på ett bra sätt. Om någon inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom, kan tingsrätten anordna en förvaltare.

God man och förvaltare har rätt till arvode. Det är i första hand den som har god man eller förvaltare som ska betala arvodet.
Senast ändrad: 2019-01-23

Mer information

Om man behöver mer information om god man eller förvaltare, kan man få informationen på Sveriges Domstolars hemsida eller vända sig till Överförmyndaren eller Överförmyndarnämnden i sin kommun.

www.domstol.se/Familj/God-man-och-forvaltare/

Blanketter och informationsblad

Ansökan god man och förvaltare 

 

Informationsblad om god man och förvaltare