JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Tony Byström får inte sitt livstidsstraff tidsbestämt

[2017-05-10] Örebro tingsrätt

Örebro tingsrätt har idag beslutat att avslå Tony Byströms ansökan om att få sitt livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt fängelsestraff.

Tony Byström dömdes av Göta hovrätt den 7 juni 2000 till livstids fängelse för mord av två polismän i Malexander, försök till mord av en annan polisman och grovt rån. Tony Byström har därefter dömts av Södertälje tingsrätt den 21 juni 2005 för olaga frihetsberövande i två fall, olaga tvång, grovt brott, i tre fall, olaga hot, grovt brott, och grovt vapenbrott. Gärningarna begick Tony Byström i samband med att han avvikit från anstalten Hall i juli 2004. Södertälje tingsrätt beslutade att det tidigare utdömda livstidsstraffet skulle avse även denna brottslighet.

 

Tingsrätten konstaterar i dagens beslut att Tony Byström under den senare tiden av sin verkställighet inte har gjort sig skyldig till någon allvarlig misskötsamhet. Tingsrätten finner också att Tony Byström under sin anstaltsvistelse har verkat för att främja sin anpassning till ett liv i frihet genom att bland annat delta i programverksamhet och ägna sig åt studier. Enligt tingsrättens bedömning finns det en risk för att Tony Byström ska återfalla i allvarlig brottslighet, särskilt mot bakgrund av att han ännu inte har prövats under friare former. Vidare anser tingsrätten att de gärningar som omfattas av livstidsstraffet har ett straffvärde som klart överstiger 30 år, varför den tid som återstår för Tony Byström att avtjäna innan en villkorlig frigivning kan bli aktuell överstiger den tid som krävs för en nödvändig utslussningsplanering. Med hänsyn till dessa omständigheter är frågan om tidsbestämning av Tony Byströms fängelsestraff för tidigt väckt och tingsrätten avslår därför hans ansökan.

Senast ändrad: 2017-05-10

För mer information kontakta:

Marinette Gustafsson
chefsrådman
019-16 63 42
marinette.gustafsson@dom.se

Neginak Hakimi
tingsnotarie
019-16 63 61
neginak.hakimi@dom

Målnummer:

B 4193-16