JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Tommy Erikssons livstidsstraff omvandlas

[2016-04-21] Örebro tingsrätt

Örebro tingsrätt har idag beslutat om att omvandla Tommy Erikssons livstidsstraff till ett tidsbestämt fängelsestraff om 36 år.

På natten den 4 december 1994 sköt Tommy Eriksson med ett automatvapen mot entrén till klubben Sturecompagniet på Stureplan i Stockholm, vilket ledde till att fyra personer miste livet och ett flertal skadades allvarligt. Svea hovrätt dömde Tommy Eriksson den 6 september 1995 för mord i fyra fall, försök till mord i fem fall och ett fall av rån. Därutöver har Tommy Eriksson under sin anstaltstid dömts för såväl omfattande som grov brottslighet.

I dagens beslut konstaterar tingsrätten att Tommy Eriksson under andra halvan av sin verkställighetstid uppvisat god skötsamhet, verkat för att förändra sitt liv och arbetat med att förändra negativa drag i sin personlighet. Han har genom god kontakt med sin familj och genom akademiska studier främjat sin återgång till samhället. Han har därigenom också aktivt verkat för att minska risken för att han ska återfalla i brottslighet av allvarligt slag på sådant sätt att denna risk inte kan anses konkret och beaktansvärd.

Vid straffmätning av ett livstidsstraff, det vill säga bedömningen av fängelsestraffets längd, har tingsrätten att beakta vad som framgår av livstidsdomen samt annan eventuell brottslighet som omfattas av livstidsstraffet. Vid en samlad bedömning har tingsrätten funnit att de brott Tommy Eriksson gjort sig skyldig till motsvarar ett straffvärde om  36 års fängelse, varför hans ansökan om omvandling nu bifalles. Tommy Eriksson har idag avtjänat drygt 21 år och 4 månader av sitt straff och kommer således att villkorligt friges i slutet av år 2018, efter att då ha avtjänat två tredjedelar av sitt fängelsestraff.

Senast ändrad: 2016-04-21

För mer information kontakta:

Björn Lindén
Lagman
0701-917482
bjorn.linden@dom.se

Johannes Eriksson
Tingsnotarie
019-16 63 56
johannes.eriksson@dom.se

Målnummer:

B 4659-15