JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

”Taximördare” får livstidsstraff omvandlat till 25 års fängelse

[2018-05-16] Örebro tingsrätt

Den 30 oktober 2002 dömde Sundsvalls tingsrätt en rysk medborgare, född 1978, för mord, människorov och grovt rån till fängelse på livstid. Dessutom beslöt Sundsvalls tingsrätt att den dömde skulle utvisas från Sverige samt meddelade honom förbud mot att någonsin återvända till Sverige. (I en senare dom från Sundsvalls tingsrätt i samma mål dömdes även ytterligare person för samma brott till livstids fängelse och utvisning på livstid). Domen av den 30 oktober 2002 överklagades till Hovrätten för Nedre Norrland som i dom den 20 januari 2003 fastställde tingsrättens dom.

Den ryske medborgaren dömdes för att han och hans målkamrat den 12 maj 2002 först med våld och hot stulit kassan från en taxichaufför och därefter i taxibilen transporterat chauffören till en skogsbilväg där de båda målkamraterna fört ut chauffören i skogen och strypt eller kvävt chauffören till döds.

Den ryske medborgaren har nu för tredje gången begärt att hans straff på livstids fängelse ska omvandlas till ett tidsbestämt fängelsestraff.

Tingsrätten har i målet hämta in yttranden från Kriminalvården och Rättsmedicinalverket samt haft en muntlig förhandling.

Tingsrätten har i dagens omvandlingsbeslut, gjort den bedömningen, att risken för att den ryske medborgaren återfaller i brottslighet av allvarligt slag inte är ”konkret och beaktansvärd” om han friges efter det att nödvändiga utslussningsåtgärder från anstaltsvistelse till ett liv i frihet vidtagits. Tingsrätten har i beslutet också konstaterat att omständigheterna vid de gärningar som den ryske medborgaren dömts för innebär att gärningarna begåtts under särskilt försvårande omständigheter. Tingsrätten har därför gjort den bedömningen att gärningarna har ett samlat straffvärde på fängelse 24 år.

Den ryske medborgaren har varit frihetsberövad sedan den 15 maj 2002, således i 16 år. Normalt friges en person villkorligt från ett tidsbestämt fängelsestraff när två tredjedelar av den ådömda strafftiden är avtjänad. Detta innebär att den ryske medborgaren redan har i anstalt avtjänat en tid motsvarande den som normalt skulle medföra villkorlig frigivning om livstidsstraffet skulle omvandlas till fängelse 24 år. För att säkerställa att det finns tid för nödvändiga utslussningsåtgärder har tingsrätten omvandlat det aktuella straffet på fängelse på livstid till fängelse 25 år. Tingsrätten har i sitt beslut utgått från att den ryske medborgaren, efter villkorlig frigivning ska utvisas från Sverige på livstid.

Kontaktuppgift

Rådman Lars-Erik Hulth, rättens ordförande

lars-erik.hulth@dom.se

Telefon 019-166359 (upptagen i huvudförhandling huvudelen av den 16 maj 2018)

Senast ändrad: 2018-05-16

För mer information kontakta:

Lars-Erik Hulth
rådman
019-166359
lars-erik.hulth@dom.se

Målnummer:

B 2917-17