JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Örebro tingsrätt avslår ansökan om omvandling av livstidsstraff

[2017-03-20] Örebro tingsrätt

Örebro tingsrätt har idag avslagit Kjell-Åke Johanssons ansökan om att omvandla hans straff på livstids fängelse för bland annat mord till ett tidsbestämt fängelsestraff.

Kjell-Åke Johansson har varit frihetsberövad sedan han anhölls den 13 juni 2002.

Den 28 november 2002 dömde Lindesbergs tingsrätt Kjell-Åke Johansson för mord, misshandel vid två tillfällen, olaga frihetsberövande vid två tillfällen, olaga tvång vid tre tillfällen, olaga hot, olaga hot-grovt brott vid fyra tillfällen samt bedrägeri till fängelse på livstid. Domen överklagades till Göta hovrätt som i dom den 7 februari 2003 fastställde tingsrätten dom.

Kjell-Åke Johansson har i tingsrättens mål B 4198-16 begärt att hans straff på livstids fängelse ska omvandlas till ett tidsbestämt fängelsestraff.

Tingsrätten har i målet hämtat in yttrande från Kriminalvården och utlåtande från Rättsmedicinalverket. I sitt utlåtande har Rättsmedicinalverket redovisat den sammantagna bedömningen att risken för Kjell-Åke Johansson återfaller i våldsbrottslighet är hög på en tregradig skala (låg/medel/hög). Rättsmedicinalverket har beträffande risken för återfall i våldsbrottslighet särskilt pekat på Kjell-Åke Johanssons psykiska problem samt hans normbrytande beteende i tonåren, hans allvarliga missbruksproblematik, hans bristfälliga förankring på den ordinarie arbetsmarknaden, hans kriminella mångfald och hans återfall i synnerligen grov våldsbrottslighet.

 

Tingsrättens har i dagens avslagsbeslut gjort den sammantagna bedömningen att det fortfarande föreligger en konkret och beaktansvärd risk för att Kjell-Åke Johansson återfaller i brottslighet av allvarligt slag. En sådan bedömning av återfallsrisken utgör ett absolut hinder för omvandling av ett straff på livstids fängelse till ett tidsbestämt fängelsestraff.

Senast ändrad: 2017-03-20

För mer information kontakta:

Lars-Erik Hulth
Rådman, rättens ordförande
019-166359

Målnummer:

B 4198-16