JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Livstidsstraff omvandlat.

[2018-02-26] Örebro tingsrätt

Örebro tingsrätt har idag beslutat att omvandla Tobias Jardebergs straff om fängelse på livstid till ett tidsbestämt fängelsestraff om 30 år.

Tobias Jardeberg har varit frihetsberövad sedan han anhölls den 18 mars 2000 misstänkt för ett mord vid Storhöljden i Filipstad eller vid Silvergruvan i Hällefors eller på annan plats i Värmlands eller Örebro län på gränsen mellan Örebro och Värmlands län.

Den 18 juli 2000 dömde Kristinehamns tingsrätt Tobias Jardeberg för mord, narkotikabrott och grovt vapenbrott till fängelse på livstid. Domen överklagades till Hovrätten för Västra Sverige som i dom den 13 november 2000 fastställde tingsrättens dom.

Tobias Jardeberg har i Örebro tingsrätts mål B 3634-17 begärt att hans straff på livstids fängelse ska omvandlas till ett tidsbestämt fängelsestraff.

Tingsrätten har i målet hämtat in yttrande från Kriminalvården och utlåtande från Rättsmedicinalverket. I sitt utlåtande har Rättsmedicinalverket redovisat den sammantagna bedömningen att risken för att Tobias Jardeberg återfaller i brottslighet av allvarligt slag är medelhög på en tregradig skala (låg/medelhög/hög). Rättsmedicinalverket har beträffande risken för återfall i allvarlig brottslighet särskilt framhållit hans kriminella historik, men också att han uppvisat god motivation till att ta emot behandling och att han förefaller ha en genuin vilja till förändring.

Tingsrätten har i dagens beslut gjort den sammantagna bedömningen att det inte längre föreligger en konkret och beaktansvärd risk för att Tobias Jardeberg återfaller i brottslighet av allvarligt slag. Detta tillsammans med att han uppvisat god skötsamhet och medverkat till att främja sin anpassning i samhället i kombination med den långa tid han avtjänat utgör skälen till att tingsrätten beslutat att om omvandla hans straff om fängelse på livstid till fängelse 30 år.

Kontaktuppgifter

Rådman Lars-Erik Hulth, rättens ordförande, är inte anträffbar under dagen

Tingsnotarien Martin Starsmark kan lämna upplysningar om beslutet

019-16 63 89

 

 

Senast ändrad: 2018-02-26

För mer information kontakta:

Martin Starmark
Notarie
019-16 63 89
martin.starsmark@dom.se

Målnummer:

B 3634-17

Beställning av dom:

Dombeställning: Livstidsstraff omvandlat.
019-16 63 00