JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

”Knutbypastorn” får inte sitt livstidsstraff tidsbestämt

[2017-10-23] Örebro tingsrätt

Örebro tingsrätt har idag beslutat att avslå den tidigare Knutbypastorns ansökan om att få sitt livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt fängelsestraff.

Den tidigare Knutbypastorn dömdes av Svea hovrätt den 12 november 2004 till livstids fängelse för anstiftan till mord på hans andra hustru samt för anstiftan till försök till mord i två fall. Anstiftan bestod i att han genom intensiv, målmedveten och långvarig påverkan förmått den s.k. barnflickan att utföra gärningarna.

 Tingsrätten konstaterar i dagens beslut att Knutbypastorn medverkat till att främja sin återanpassning i samhället. Den misskötsamhet som lagts honom till last är inte heller av den beskaffenheten att den i sig talar emot en omvandling.  Enligt tingsrättens bedömning är risken låg för att han ska återfalla i allvarlig brottslighet. Tingsrätten anser emellertid att de gärningar som omfattas av livstidsstraffet har ett straffvärde som väsentligt överstiger 24 års fängelse, varför den tid som återstår för honom att avtjäna innan en villkorlig frigivning kan bli aktuell överstiger den tid som krävs för en nödvändig utslussningsplanering. Med hänsyn till dessa omständigheter är frågan om tidsbestämning av Knutbypastorns fängelsestraff för tidigt väckt och tingsrätten avslår därför hans ansökan.

Senast ändrad: 2017-10-23

För mer information kontakta:

Marinette Gustafsson,
chefsrådman
019-16 63 42
marinette.gustafsson@dom.se

Målnummer:

4059-16

Beställning av dom:

Beställningsformulär