JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Huvudförhandling i tingsrättens mål B 3516-18 gällande åtalen avseende morden i Vivalla

[2019-02-12] Örebro tingsrätt

Huvudförhandling i tingsrättens mål B 3516-18 gällande åtalen avseende morden i Vivalla inleds onsdagen den 13 februari 2019, kl. 09.00. Förhandlingen är planerad till 18 förhandlingsdagar och väntas avslutas den 11 april 2019.

Förhandlingen hålls i tingsrättens säkerhetssal, sal 1. Delar av förhandlingen kan komma att hållas inom stängda dörrar.

Domare i målet är chefsrådmannen Anders Domert och tingsfiskalen Johan Alnebo samt fyra nämndemän.

Fyra åhörarplatser kommer att vara reserverade för media. Den som vill boka plats kan skriva till tingsnotarien Martin Starsmark, se kontaktuppgifter till höger.

Kopior av handlingar kan mot avgift beställas via e-post orebro.tingsratt@dom.se.

För frågor om målet bör kontakt tas med tingsnotarien Martin Starsmark eller domstolshandläggaren Emelie Multanen, se kontaktuppgifter till höger

Senast ändrad: 2019-02-12

För mer information kontakta:

Martin Starsmark
Tingsnotarie
019 16 63 89
martin.starsmark@dom.se

Emelie Multanen
Domstolshandläggare
019-16 63 31
emelie.multanen@dom.se

Målnummer:

3516-18