JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Huvudförhandling i mål angående yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp

[2016-11-28] Örebro tingsrätt

Den 2 december 2016 kl. 9.00 kommer huvudförhandling hållas vid Öre-bro tingsrätt i mål B 2614-15 gällande yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Vid huvudförhandlingen kommer jury medverka.

Justitiekanslern har åtalat en man för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Den åtalade mannen har begärt att saken ska prövas av en jury. Rätten kommer bestå av tre lagfarna domare. Frågan om brott föreligger kommer dock först prövas av en jury om nio medlemmar. Finner juryn att brott inte föreligger kommer den tilltalade att frikännas. Om juryn finner att brott föreligger kommer även rätten att pröva frågan om den tilltalade gjort sig skyldig till brott.

 

Ordningsregler

Tingsrätten genomför obligatorisk säkerhetskontroll som måste passeras för att komma in i tingshuset. Åhörare och massmedia ombeds därför att komma i god tid.

Bildupptagning (fotografering) av annan än rätten är inte tillåten när förhandlingen pågår. Kameror och mobiltelefoner som medförs in i salen ska vara avstängda och undanstoppade. Mat och dryck får inte medföras in i salen. Undvik in- och utpassering i salen under den tid förhandlingen pågår.

Senast ändrad: 2016-11-28

För mer information kontakta:

Björn Lindén
Lagman, rättens ordförande
019-16 63 01

Robert Ingemarsson
Beredningsjurist, protokollförare
019-16 63 17

Målnummer:

B 2614-15