JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Företagsrekonstruktionen för Indianerna Speedway AB fortsätter.

[2017-03-24] Örebro tingsrätt

Örebro tingsrätt har i dag haft ett borgenärssammanträde. Rådmannen Helen Persson beslutade att företagsrekonstruktionen får pågå till den 7 juni 2017. Om inte en begäran om att tiden för företagsrekonstruktionen ska förlängas har kommit in senast den 7 juni 2017 kommer tingsrätten att besluta om att företagsrekonstruktionen ska upphöra.

Under borgenärssammanträdet redogjorde rekonstruktören, advokaten Anders Sandberg, för sitt utkast till rekonstruktionsplan. De närvarande borgenärerna gavs tillfälle att ställa frågor till rekonstruktören och lämna eventuella
synpunkter.

Senast ändrad: 2017-03-24

För mer information kontakta:

Helen Persson
Rådman, rättens ordförande
019-16 63 69

Alexander Lindgren
Tingsnotarie
019-16 63 87

Målnummer:

Ä 1145-17