JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

En av de dömda från Malexandermålet får inte sitt livstidsstraff tidsbestämt

[2017-10-03] Örebro tingsrätt

Örebro tingsrätt har idag beslutat att avslå en ansökan om att få livstidsstraffet omvandlat till ett tidsbestämt fängelsestraff för en av de tre dömda i det s.k. Malexandermålet.

Den sökande dömdes av Göta hovrätt den 7 juni 2000 till livstids fängelse för mord av två polismän i Malexander, försök till mord av en annan polisman och grovt rån i fyra fall försök till grovt rån och brott mot vapenlagen.

Tingsrätten konstaterar i dagens beslut att den sökande under sin verkställighet inte har gjort sig skyldig till någon allvarlig misskötsamhet. Tingsrätten finner också att han under sin anstaltsvistelse har verkat för att främja sin anpassning till ett liv i frihet genom att bland annat delta i programverksamhet och ägna sig åt studier. Enligt tingsrättens bedömning visar utredningen att det f.n. finns en låg risk för att han ska återfalla i allvarlig brottslighet. Dessa omständigheter talar för en omvandling av livstidsstraffet. Emellertid anser tingsrätten att de gärningar som omfattas av livstidsstraffet har ett så exceptionellt högt straffvärde, vilket med marginal överstiger 30 år, varför frågan om tidsbestämning av den dömdes livstidsstraff är för tidigt väckt och tingsrätten avslår därför hans ansökan.

Senast ändrad: 2017-10-03

För mer information kontakta:

Björn Lindén
Lagman
019-16 63 01
bjorn.linden@dom.se

Anna Wendelstam
tingsnotarie
019-16 63 79
anna.wendelstam@dom

Målnummer:

B 1417-17