JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i ”svärdsmålet”

[2016-11-25] Örebro tingsrätt

Örebro tingsrätt har i dag dömt den man som stått åtalad för att ha utdelat hugg med svärd mot en annan man. Den åtalade mannen döms för försök till mord.

Tingsrätten gör den bedömningen att bevisningen som åklagaren lagt fram vid rättegången är tillräckligt robust för en fällande dom.

Åklagaren har lyckats motbevisa den tilltalades invändning att han blev angripen av målsäganden med en yxa. Av utredningen har det istället framkommit att det varit den tilltalade som angrep målsäganden med ett svärd. Tingsrätten anser att det är utrett att den tilltalade utdelat minst två svärdshugg riktade mot målsägandens ansikte. I samband med ett av huggen har målsäganden förlorat de yttre delarna av sin vänstra hand. Det är också klarlagt att den tilltalade utdelat ett separat stick med svärdet i målsägandens lår. Skadorna på handen och låret har varit livshotande. Det har därför funnits konkret fara för målsägandens liv.

Den tilltalade döms också för viss annan brottslighet.

Påföljden bestäms till åtta års fängelse.

Den tilltalade ska betala skadestånd till målsäganden med ett sammanlagt belopp om 221 690 kr.

Senast ändrad: 2016-11-25

För mer information kontakta:

Karl Magnus Sjögren
Rådman, rättens ordförande
019-16 63 46

Robert Ingemarsson
Beredningsjurist, protokollförare
019-16 63 17

Målnummer:

B 1815-16