JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i målet om moskébranden

[2018-03-23] Örebro tingsrätt

Örebro tingsrätt har i dag dömt den man som stått åtalad för att ha anlagt en brand som orsakat stora skador på Örebro moské. Mannen åtalades även för att några dagar innan moskébranden ha hällt ut bensin i en spel- och tobaksbutik i Örebro. Den åtalade mannen döms för grov mordbrand och grovt olaga hot till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Tingsrätten gör den bedömningen att bevisningen som åklagaren lagt fram vid rättegången är tillräcklig för att det ska anses ställt utom rimligt tvivel att den åtalade mannen begått gärningarna. Gärningen som bestod i att den åtalade mannen hällde ut bensin inne i en spel- och tobaksbutik ska dock rubriceras som grovt olaga hot och inte som föreberedelse till mordbrand som åklagaren gjort gällande. Tingsrätten gör i den delen bedömningen att det inte visats att den åtalade mannen faktiskt hade för avsikt att anlägga en brand i butiken.

Eftersom det kunde antas att den åtalade mannen hade begått gärningarna under inverkan av en allvarlig psykisk störning har tingsrätten inhämtat en rättspsykiatrisk undersökning. Resultatet från denna visade att den åtalade mannen lider av en allvarlig psykisk störning och att han gjorde det även vid tiden för gärningarna.

Mannen döms därför av tingsrätten till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Han ska även betala skadestånd till målsägandena med sammanlagt 40 000 kr. Det har i det aktuella målet inte förts någon skadeståndstalan beträffande skadorna på moskébyggnaden.

 

Senast ändrad: 2018-03-23

För mer information kontakta:

Björn lindén
Lagman
019-16 63 01
bjorn.linden@dom.se

Martin Starsmark
Notarie
019-16 63 89
martin.starsmark@dom.se

Beställning av dom:

Dombeställning: Dom i målet om moskébranden
019-16 63 00