JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i ”Artistmålet”

[2015-11-20] Örebro tingsrätt

Örebro tingsrätt har i dag dömt den man som stått åtalad för brott mot en närstående kvinna. Den åtalade mannen döms för grov fridskränkning och våldtäkt.

Tingsrätten gör den bedömningen att bevisningen som åklagaren lagt fram vid rättegången är tillräckligt robust för en fällande dom.

Åklagaren har lyckats visa att den tilltalade mannen misshandlat sin dåvarande flickvän vid sex separata tillfällen. Han har även utsatt henne för olaga hot vid tre tillfällen, ett fall av ofredande samt ett fall av olaga tvång. Tingsrätten anser att var och en av gärningarna har utgjort ett led i en upprepad kränkning av Målsägandens integritet. Gärningarna har därutöver varit ägnade att allvarligt skada Målsägandens självkänsla. Den tilltalade döms därför för grov fridskränkning.

Åklagaren har dessutom visat att Målsäganden utsatts för våldtäkt på natten den 10 augusti 2015. Tingsrätten konstaterar att Målsäganden berättat på ett trovärdigt sätt och att hennes uppgifter stöds av övrig utredning som åklagaren lagt fram, däribland ett rättsintyg med dokumenterade skador. Våldtäkten har bestått av flera delmoment.

Den tilltalade döms till tre års fängelse.

Den tilltalade ska betala skadestånd till Målsäganden med ett sammanlagt belopp om 173 400 kr

Senast ändrad: 2015-11-20

För mer information kontakta:

Björn Lindén
Lagman, rättens ordförande
019-16 63 01

Robert Ingemarsson
Beredningsjurist, protokollförare
019- 503 64 44

Målnummer:

B 3697-15