JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Den tilltalade fälls för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp

[2016-12-02] Örebro tingsrätt

Örebro tingsrätt har i dag dömt den man som stått åtalad för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp med anledning av en artikel som publicerats på hemsidan www.nordfront.se under 2015.

Huvudförhandling hölls idag under medverkan av jury. Efter förhandlingen framställde rätten frågan om de aktuella yttrandena i artikeln utgjorde yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp eller inte. Efter överläggning besvarade juryn rättens fråga med ”Ja”.

Därefter överlade tingsrätten. Rätten gjorde bedömningen att yttrandena i artikeln var sådana att de uttrycker missaktning bland annat mot folkgruppen judar på ett sådant sätt som avses i paragrafen om hets mot folkgrupp. Tingsrätten konstaterade också att en fällande dom inte skulle stå i strid med grundläggande fri- och rättigheter, däribland Europakonventionen och Regeringsformen.

När det gäller straffet för brottet bestämde tingsrätten att en tidigare dom från Svea hovrätt på sex månaders fängelse, för brott som begåtts före nu aktuellt yttrandefrihetsbrott, också ska omfatta den nu aktuella brottsligheten, s.k. konsumtionsdom

Senast ändrad: 2016-12-02

För mer information kontakta:

Björn Lindén
Lagman, rättens ordförande
019-16 63 01

Robert Ingemarsson
Beredningsjurist, protokollförare
019-16 63 17

Målnummer:

B 2614-15