JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Den tilltalade fälls för brott mot efterforskningsförbudet

[2015-04-30] Örebro tingsrätt

Örebro tingsrätt har i dag dömt den kvinna som stått åtalad för brott mot efterforskningsförbudet gällande en anonym insändare i tidningen Nerikes Allehanda som publicerades den 16 mars 2014. Den åtalade kvinnan döms enligt åtalet för brott mot efterforskningsförbudet. Tingsrätten har dock ogillat målsägandens skadeståndsanspråk avseende ersättning för kränkning.

Tingsrätten gör den bedömningen att bevisningen som åklagaren lagt fram vid rättegången är tillräckligt robust för en fällande dom.

Åklagaren har lyckats visa att den tilltalade kvinnan vid ett sammanträde den 25 mars 2014 ställt en fråga som avsåg att efterforska vem i personalgruppen som hade skrivit insändaren som publicerats i Nerikes Allehanda.

Tingsrätten gör däremot bedömningen att den åtalade kvinnan inte ska betala något skadestånd till målsäganden. Enligt tingsrättens bedömning omfattas eventuell skadeståndsskyldighet av arbetsgivarens så kallade principalansvar. Detta eftersom det framkommit av utredningen i målet att den åtalade kvinnan agerade i tjänsten som enhetschef.

Tingsrätten bestämmer påföljden till dagsböter.

Senast ändrad: 2015-04-30

För mer information kontakta:

Björn Lindén
Lagman, rättens ordförande
019-16 63 01

Robert Ingemarsson
Beredningsjurist, protokollförare
019-50 36 444

Målnummer:

B 2911-14