JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Beslut i frågan om rekonstruktion för Indianerna

[2017-03-06] Örebro tingsrätt

Som Örebro tingsrätt tidigare informerat har tingsrätten den 3 mars 2017 mottagit en ansökan om företagsrekonstruktion från Indianerna Speedway AB. Beslut i ärendet har nu fattats.

Örebro tingsrätt, genom rådmannen Helen Persson, har den 6 mars 2017 prövat
Indianerna Speedway AB:s ansökan om företagsrekonstruktion och har beslutat om att bifalla ansökan. Till rekonstruktör har advokaten Anders Sandberg utsetts.

Tingsrätten kommer att kalla till borgenärssammanträde, där borgenärerna bereds tillfälle att uttala sig i frågan om företagsrekonstruktionen bör fortsätta.
Sammanträdet kommer att äga rum den 24 mars 2017 kl. 10.00 och kommer att hållas i tingsrättens lokaler.

Senast ändrad: 2017-03-06

För mer information kontakta:

Helen Persson
Rådman
019-16 6369

Alexander Lindgren
Tingsnotarie
019-16 6387

Målnummer:

Ä 1145-17