JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Åtal i mål angående misstanke om mord i Askersund

[2014-11-18] Örebro tingsrätt

Den 19 november 2014 kl. 11.00 ska åtal väckas vid Örebro tingsrätt i mål B 3086-14. Huvudförhandling i målet beräknas kunna påbörjas den 2 december 2014 kl. 9.00. Rätten kommer att bestå av lagmannen Björn Lindén samt nämnd.

Utrymmet för massmedia, anhöriga och övriga besökare från allmänheten kommer att vara begränsat. För massmedia finns det möjlighet att förboka plats.

Kontaktperson för bokning av plats är Fredrik Thor. Önskemål om bokning av plats bör meddelas rätten senast den 26 november 2014 kl. 12.00 per e-post till fredrik.thor@dom.se. Representanter för massmedia ska vara beredda att uppvisa presskort för att få tillgång till reserverad plats. För övriga besökare kommer dagbiljetter att finnas tillgängliga vid början av varje förhandlingsdag. Dagbiljetter kan inte förbokas. Det kommer även att finnas möjlighet att ta del av huvudförhandlingen genom s.k. medseende från annan sal i tingsrättens lokaler.

 

Ordningsregler

Tingsrätten genomför obligatorisk säkerhetskontroll som måste passeras för att komma in i tingshuset. Åhörare och massmedia ombeds därför att komma i god tid.

Bildupptagning (fotografering) av annan än rätten är inte tillåten när förhandlingen pågår. Kameror och mobiltelefoner som medförs in i salen ska vara avstängda och undanstoppade. Mat och dryck får inte medföras in i salen. Undvik in- och utpassering under den tid förhandlingen pågår.

Senast ändrad: 2014-11-18

För mer information kontakta:

Björn Linden
Lagman, rättens ordförande
019-166 301

Robert Ingemarsson
Beredningsjurist, protokollförare
019-503 64 44

Målnummer:

B 3086-14