JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beställningsformulär

Från vilken tingsrätt önskar du beställa handlingar


Arkiven från Hallsberg och Lindesbergs tingsrätt är överlämnade till Riksarkivet, handlingar beställs därifrån. Frågor om laga kraft besvaras dock av Örebro tingsrätt
Hur vill du bli kontaktad?Jag önskar kopia av följande handling

KostnadsuttagHandlingarna önskas försedda medSenast ändrad: 2017-08-28

Mer information

Om du önskar vara anonym kan du ringa tingsrätten och beställa handlingar, eller besöka tingsrätten och beställa handlingar på plats. Vid fakturering behöver tingsrätten namn och adress dit faktura ska skickas. Mail som skickas till tingsrätten, begäran av handlingar via beställningsformulär och fakturor blir allmän handling.

 

Om handlingen finns tillgängliggjord i tingsrättens verksamhetsstöd tas avgift ut när beställningen överstiger nio aktbilagor av format "PDF". Den tionde filen kostar då femtio kronor och varje fil därutöver kostar två kronor.

Om handlingen endast finns i pappersform tillämpas avgiftsförordningen, vilket innebär att avgift tas ut om beställningen överstiger nio sidor, där den tionde sidan kostar femtio kronor och varje sida därutöver kostar två kronor. Kostnad tas inte ut av parter i pågående mål. Om du varit part i målet så specificeras det i avgiftsförordningen att vissa handlingar, även efter målets avgörande´, lämnas ut, utan avgift, för mer information se Avgiftsförordningen.

 

Ljudupptagningar från rättegång kostar 120 kronor och lämnas ut på cd- eller dvd-skiva. (observera att dessa gallras 6 veckor efter laga kraft)

 

De flesta handlingar kan översändas via mail. Tingsrätten är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post och kan i vissa fall välja att lämna ut handlingar i pappersformat istället för via mail.