JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mer om tingsrättens sökmöjligheter

Efter en viss period försvinner tingsrättens digitala sökmöjligheter och då återstår i vissa fall innehållsförteckning och i vissa fall innehållsförteckning och partsförteckning, förekomsten av innehållsförteckningar kan skilja såg åt från arkivbildare till arkivbildare. På sidan ”Mer om tingsrättens sökmöjligheter” finns mer information om hur sökningarna kan se ut beroende på hur gammalt målet är.

 

Brottmål

Uppgifter om brottmål finns kvar i fem år efter att ett mål avslutats. Under den tiden kan man söka på namn och personnummer oavsett vilken roll personen haft, t.ex. målsägande eller tilltalad. Bäst resultat får tingsrätten om man har målnummer eller personnummer och namn på någon part, men beskrivningar av vad målet handlar om, exempelvis sak kanske kombinerat med datum kan även det fungera.

 

För mål äldre än fem år blir resultatet på din fråga bäst om du har tillgång till målnummer och/eller datum för avgörande. Det kan finnas fler sökingångar beroende på vilka uppgifter som du har tillgång till. (t.ex. skulle en artikel om ett brott eller ett vägledande avgörande kunna fungera som en ingång under rätt förutsättning vi rekommenderar att du kontaktar arkivet med de uppgifterna du har så försöker vi tillsammans arbeta oss fram till en lösning)

 

Fem år efter laga kraft gallras vissa handlingar ur tingsrättens akt, vad gäller brottmål kan särskilt nämnas yttrande från frivärdsmyndighet, förundersökningsprotokoll och rättspsykiatriskt utlåtande.

 

Tvistemål samt övriga mål och ärenden.

Uppgift om tvistemål och övriga mål och ärenden finns kvar i nio år efter att ett mål eller ärende har avslutats. Sökmöjligheterna är då desamma som det beskrivs under brottmål.

 

För mål och ärenden äldre än nio år gäller samma som för brottmål äldre än fem år med den skillnaden att det går att söka på båda parterna och att det finns en partsförteckning (alfabetisk) över avgjorda och inkomna mål.

 

Tio år efter tvistemålet eller övriga mål och ärenden vunnit laga kraft gallras vissa av handlingarna, här kan särskilt nämnas ansökning i gemensam äktenskapsskillnad som inte är tvistig.

 

Oavsett typen av mål så bygger sökningen av äldre mål på att man har en uppfattning om vilket år målet avgjordes. Om man till exempel letar efter något som rör rättsförhållande mellan makar man kontakta Äktenskapsregistret vid Skatteverket som kan besvara sådana frågor. Utifrån svaret man får därifrån kan man sedan kontakta tingsrätten som ordnar kopior av de aktuella handlingarna.

 

Om man söker efter något äldre brottmål och saknar namn på den tilltalade är det mer eller mindre omöjligt att leta. Det finns i sammanhanget en mycket stark korrelation mellan uppgifterna som lämnas och det resultat som tingsrättens sökning får och en uppfattning, mellan tummen och pekfingret vilket år domen avkunnades och den tilltaldes namn är en grundförutsättning för att kunna söka.

 

 

Om du har några frågor kring sökningar i tingsrättens arkiv är du välkommen att kontakta tingsrätten, kontaktinformation nedan.

 

Det finns även ett administrativt diarium vid tingsrätten, om du önskar beställa handlingar därur, ange det på beställningsformuläret.
Senast ändrad: 2019-02-05