JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mer om arkivet

Örebro tingsrätt bildades den 12 januari 2009 genom en sammanslagning av Karlskoga tingsrätt och Örebro tingsrätt.

I tingsrättens arkiv förvaras handlingar från Örebro tingsrätt (1971-2009) och Karlskoga tingsrätt (1971-2009) samt från den nybildade arkivbildaren Örebro tingsrätt (20090112-)

Handlingar från Hallsbergs tingsrätt och Lindesbergs tingsrätt har med undantag av få gallringsbara handlingar från Lindesbergs tingsrätt levererats till Landsarkivet i Uppsala, beställningar ställs direkt till Landsarkivet i Uppsala, frågor gällande laga kraft besvaras av Örebro tingsrätt.

Tingsrättens handlingar är allmänna handlingar. I arkivet förvaras handlingar från de typer av mål och ärenden som förekommer eller har förekommit vid tingsrätten.

Hur kan man söka i arkivet?

I tingsrättens verksamhetsstöd (VERA) kan tingsrätten återsöka tvistemål, domstolsärenden, konkursärenden och fastighetsmål upp till nio år efter tingsrättens avgörande. Brottmål kan återsökas upp till fem år efter tingsrättens avgörande. Efter dessa nio respektive fem år gallras uppgifterna från tingsrättens verksamhetsstöd. Efter gallringen är det möjligt att återfinns tvistemål, domstolsärenden konkursärenden och fastighetsmål genom de pappersregister som tingsrätten för över parter.

Mer utförlig information om tingsrättens handlingar och hur de kan återsökas kan lämnas av tingsrättens personal efter förfrågan. Använd gärna beställningsformuläret för beställning av allmänna handlingar vid kontakt med tingsrätten.
Senast ändrad: 2017-01-18