JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgifter

Örebro tingsrätt tillämpar Avgiftsförordningen (SFS 1992:191) och Domstolsverkets riktlinjer "Att ta betalt för allmänna handlingar" (Domstolsverkets dnr 649-2015). Principerna för avgift beskrivs i korthet nedan.

E-post

Om handlingar finns tillgängliggjorda i tingsrättens verksamhetsstöd (VERA) tas kostnad ut enligt följande: de nio första handlingarna är utan kostnad, den tionde filen kostar femtio kronor och varje fil därutöver kostar två kronor. Om handlingen inte finns tillgängliggjord tas samma avgift ut som för papperskopior, se nedan. 

Fax

Kostnad tas ut som för papperskopior, se nedan.

Papperskopior

Avgift tas om beställningen omfattar tio sidor eller fler. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor

CD/DVD

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor för skivan.

Ljudfiler på CD/DVD

Avgift tas ut med 120 kronor, för ljudfiler tas avgift ut även för parter.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott kan tillkomma.
Senast ändrad: 2017-01-19