JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Om tingsrätten

Örebro tingsrätts domsaga (upptagningsområde) omfattar delar av Örebro län: Lekeberg, Örebro, Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora, Karlskoga och Degerfors.

Chef för tingsrätten är lagmannen. I tingsrätten dömer lagmannen,  rådmän och tingsfiskaler. Antalet lagfarna domare vid Örebro tingsrätt uppgår till 18, fördelade på två dömande avdelningar med tre respektive sex rotlar.

Notarier är jurister som tjänstgör i tingsrätten under begränsad tid och  utbildas i domstolsverksamheten. Notariemeriteringen är obligatorisk för den som vill gå vidare till exempelvis domaryrket.

Domarna biträds av notarier, beredningsjurister och domstolshandläggare i beredningen av mål och ärenden.

Till övrig personal hör personalen på administrationen samt i vaktmästeriet, receptionen och arkivet.

Totalt är cirka 80 personer anställda i Örebro tingsrätt. 

__________
Senast ändrad: 2015-02-24