JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Bild på Domarnämndens entré

Domarnämnden

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare eller hyresråd. Nämnden ska också bedriva ett aktivt och långsiktigt arbete för att tillgodose rekryteringsbehovet av ordinarie domare.

 

Postadress:
Box 2330
103 18 Stockholm

Besöksadress:
Birger Jarls Torg 5

Lediga anställningar

Beställning av Domarnämndens protokoll
Senast ändrad: 2019-06-17

Kontakta oss

domarnamnden@dom.se

Växel: 08-561 669 50

Expeditionstid:

Domarnämndens expeditionstid är måndag-fredag kl. 9.00-15.00. Vi svarar dock om möjligt på förfrågningar även andra tider. OBS! Vecka 27-31 är expeditionstiden kl. 9.00-12.00.

Karin Sandahl
(kanslichef)
08-561 669 51

Ninna Leijonhufvud
(administratör)
08-561 669 54

Karin Ståhle
(administratör och dataskyddsombud)
08-561 669 55

Johanna Sköld
(föredragande)
08-561 669 56

Aksel von Sydow
(föredragande)
08-561 669 52