JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Yttrande över promemorian Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplettering till propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

Utgiven:  26 april 2019
Typ:  Domstolsverkets remissvar
Senast ändrad: 2019-05-24