JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Villkorlig dom

Den som döms till villkorlig dom har en prövotid på två år. Under prövotiden ska den dömde vara skötsam och försörja sig efter förmåga. Den villkorliga domen kan förenas med dagsböter och/eller med en skyldighet att utföra oavlönat arbete under viss tid (samhällstjänst).

Det finns inte någon som särskilt kontrollerar att den dömde sköter sig under prövotiden. Men om åklagaren får kännedom om att den som fått villkorlig dom missköter sig kan han eller hon i tingsrätten ansöka om förändring av den villkorliga domen. Tingsrätten kan då meddela varning, ändra en föreskrift eller besluta att den villkorliga domen ska ersättas med en annan påföljd.

Om den dömde begår nya brott under prövotiden brukar tingsrätten upphäva den villkorliga domen i det nya målet och ersätta den med en annan och gemensam påföljd för all brottslighet.
Senast ändrad: 2017-01-16