JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ungdomspåföljder

Unga kan under vissa förutsättningar dömas till påföljderna ungdomsvård, ungdomstjänst eller sluten ungdomsvård. De kan även dömas till övriga påföljder som t.ex. böter och villkorlig dom.

Ungdomsvård

Den som är under 21 år kan dömas till ungdomsvård om han eller hon har ett särskilt behov av vård enligt socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Ungdomstjänst

Den som döms till ungdomstjänst avtjänar sin dom genom att arbeta åt exempelvis en förening eller en ideell organisation. Arbetet är oavlönat och ska utföras i ett visst antal timmar. För att någon ska kunna dömas till ungdomstjänst krävs att han eller hon är under 21 år.

Sluten ungdomsvård

Om någon begått brott innan han eller hon fyllt 18 år kan han eller hon dömas till sluten ungdomsvård under viss tid, om påföljden annars hade bestämts till fängelse.
Senast ändrad: 2016-04-18