JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skyddstillsyn

För den som dömts till skyddstillsyn löper en prövotid på tre år. Under prövotiden ska den dömde vara skötsam och försörja sig efter förmåga. Samtidigt med domen utser tingsrätten en övervakare, som ska hjälpa och stödja den dömde.

Tingsrätten kan i domen ge föreskrifter om till exempel missbruksvård eller annan vård och behandling som har samband med brottsligheten och som ska genomföras under prövotiden

Skyddstillsynen kan också förenas med fängelse eller med skyldighet att underkasta sig vård enligt en i förväg upprättad behandlingsplan (kontraktsvård). Skyddstillsynen kan även förenas med dagsböter och/eller med en skyldighet att utföra oavlönat arbete under viss tid (samhällstjänst).

Kort tid efter det att domen har meddelats kontaktar frivården den som har dömts till skyddstillsyn för ett samtal. Frivården leder övervakningen, som i regel pågår i ett år från dagen för tingsrättens dom.

Om den dömde missköter sig kan han eller hon få ändrade eller nya föreskrifter eller en varning. Den dömde kan också i vissa fall omhändertas. Vid allvarlig misskötsamhet kan skyddstillsynen komma att upphävas och ersättas av en annan påföljd, till exempel fängelse.

Om den som fått skyddstillsyn begår nya brott under prövotiden kan tingsrätten i det nya målet bland annat förordna att både prövotiden och övervakningstiden förlängs. Skyddstillsynen kan också ersättas av en annan påföljd.
Senast ändrad: 2017-01-16

Mer om skyddstillsyn

Kontakta frivården om du har frågor om skyddstillsyn.

Läs mer på Kriminalvårdens webbplats.