JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skadestånd

Den som begått ett brott kan dömas att betala skadestånd till offret.

Sådant skadestånd kan röra ersättning för förstörda kläder, en utslagen tand, kostnader för sjukvård, sveda och värk eller kränkning. Tingsrättens beslut om skadestånd finns i början av domen.

Hur ska jag göra för att betala skadestånd?

Den som du ska betala skadestånd till kan vända sig till Kronofogdemyndigheten och begära indrivning innan han/hon krävt betalning av dig. Därför är det viktigt att du betalar frivilligt och så snabbt som möjligt.

Oftast får du ingen "räkning" eller något inbetalningskort. Det står på domslutet hur mycket du ska betala, och till vem. Ibland kan advokaten hjälpa till att förmedla betalningen.

Om du inte betalar riskerar du att skulden kommer till kronofogden för indrivning. I förlängningen riskerar du en betalningsanmärkning. Du blir också skyldig att betala ytterligare kostnader hos kronofogden.
Senast ändrad: 2017-02-16

Som offer för ett brott kan du få skadestånd

Läs mer under Skadestånd.