JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rättspsykiatrisk vård

Den som begått brott kan dömas till rättspsykiatrisk vård om personen bedömts lida av en allvarlig psykisk störning.

Den som döms till rättspsykiatrisk vård får alltid först gå igenom en utredning om bland annat sina personliga förhållanden. I samband med det får den dömde också veta mer om vad påföljden innebär. För att någon ska dömas till rättspsykiatrisk vård krävs bland annat att han eller hon bedömts lida av en allvarlig psykisk störning.
Senast ändrad: 2017-02-16

Mer om särskild vård

Läs mer under menyn "Myndighetsbeslut/Tvångsvård".