JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja)

Den som dömts till högst sex månaders fängelse* har möjlighet att avtjäna sitt straff i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll, den så kallade fotbojan.

Den dömde avtjänar då straffet i bostaden och får bara lämna den på bestämda tider, exempelvis för att gå till arbetet. Med hjälp av elektronik kontrolleras att man sköter dessa tider. Under hela strafftiden måste den dömde bära en sändare som via telefonnätet kommunicerar med frivården.

Under den tid som man har intensivövervakning gäller vissa regler som frivården informerar närmare om.

Hur ansöker jag?

Om du kan komma i fråga för intensivövervakning kommer den frivårdsenhet som är verksam på din hemort att erbjuda dig att ansöka om intensivövervakning. Du får då fullständig information om vad som krävs för att få intensivövervakning. Om du inte fått någon information från frivården eller om du inte vill vänta på att frivården kontaktar dig, kan du själv ta kontakt. Din dom bör då ha vunnit laga kraft, det vill säga tiden för att överklaga ska ha gått ut.

Om du undrar över något, tveka inte att ta kontakt med frivården!

Om du tidigare haft intensivövervakning kan du få ny intensivövervakning endast om det gått tre år och du under den tiden inte har begått något brott som gett en svårare påföljd än böter.

* OBS! Fängelsedomar som ingår som en del i dom på skyddstillsyn, förvandlingsstraff för böter och förverkande av villkorlig frigivning som beslutats av övervakningsnämnd kan inte komma i fråga för intensivövervakning.
Senast ändrad: 2017-02-16

Mer om fotboja

Kontakta frivården om du har frågor om fotboja. Mer information om fotboja kan du hitta på Kriminalvårdens hemsida. Där finns även adress och telefonnummer till frivården.

Läs mer på Kriminalvårdens webbplats.