JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fängelse

Den som dömts till fängelse får en särskild kallelse från Kriminalvården (ett så kallat föreläggande) att inställa sig på en anstalt. I kallelsen står också inom vilken tid och vid vilken anstalt man ska inställa sig.

Man kan också börja avtjäna straffet omedelbart sedan domen har meddelats. En förutsättning är då att man har lämnat en så kallad nöjdförklaring, det vill säga en försäkran om att man inte kommer att överklaga domen. Hur det går till kan man få reda på av tingsrätten eller på den anstalt där man inställer sig. Om nöjdförklaringen ska avges på anstalten måste man ha med sig domen eller ett domsbevis, som man kan få direkt efter rättegången, innan domstolen har skrivit ut själva domen.

I vissa fall kan man få uppskov med att avtjäna ett fängelsestraff. Uppskov kan beviljas i högst ett år, vanligen räknat från den dag då tiden för överklagande av domen gick ut. Uppskov söker man hos Kriminalvården innan den tid som står i kallelsen har gått ut.

Ett fängelsestraff kan i vissa fall verkställas genom intensivövervakning med elektronisk kontroll, så kallad fotboja, utanför anstalt. Den som vill ansöka om fotboja ska kontakta frivården i hemkommunen.
Senast ändrad: 2017-02-16

Mer om fängelse

Kriminalvården (länken öppnas i nytt fönster) kan lämna ytterligare upplysningar om fängelsestraffet.

Mer om fotboja

Läs även mer under menyn "Fotboja".