JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Brottsofferfonden

Den som dömts för ett brott som kan ge fängelse ska betala en avgift till Brottsofferfonden. Avgiften är 500 kronor för brott som har begåtts före den 1 februari 2015 och 800 kronor för brott som har begåtts den 1 februari 2015 eller senare. Pengarna går till verksamhet och projekt som är till nytta för brottsoffer.

Det framgår av domen om du ska betala till Brottsofferfonden. Du får i så fall ett inbetalningskort från Polismyndigheten. Om det kommit bort, kan du få ett nytt från Polismyndigheten, telefon 010-56 33 504. Betalningen ska göras till Polismyndighetens bankgiro 520-0910. Vid betalning ange polisens referensnummer/OCR-nummer.

Läs mer om Brottsofferfonden på Brottsoffermyndighetens webbplats (länken öppnas i nytt fönster).
Senast ändrad: 2017-02-16