JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Örebro tingsrätt

Postadress: Box 383 701 47 Örebro
Besöksadress: Järnvägsgatan 1 A, 703 62 Örebro
Tel: 019-16 63 00

Tingsrätten

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.  
      
Expeditions- och öppettider för 2019

Aktuellt på Örebro tingsrätt

E-tjänst för delgivningsbekräftelse startar 27 maj

Från och med måndag 2019-05-27 kommer alla domstolar och nämnder kunna använda sig av en e-tjänst för delgivningsbekräftelse. E-tjänsten är en digital och papperslös tjänst som ger en möjlighet att bekräfta en delgivning på ett snabbt, effektivt och rättssäkert sätt. Tjänsten tillgängliggörs för mottagaren via en länk i delgivningskvitton/påminnelser skickade med e-post. När mottagaren följer länken i delgivningskvittot/påminnelsen öppnas tjänsten där mottagaren får möjlighet att legitimera sig mot tjänsten med hjälp av e-legitimation och därefter bekräfta mottagandet. Det här är ett av många steg för att göra vår myndighet mer digital.

 

Örebro tingsrätt upphör att kommunicera genom fax

Sedan den nya förvaltningslagen trädde i kraft den 1 juli 2018 är domstolarna inte längre skyldiga att vara tillgängliga för kommunika-tion via fax. Då endast ett fåtal aktörer återkommande kommunicerar med Örebro tingsrätt via fax har Örebro tingsrätt beslutat att upphöra med användandet av fax från den 1 mars 2019.Handlingar som tidigare översänts till Örebro tingsrätt via fax kan framöver skickas via e-post till orebro.tingsratt@dom.se eller via kontaktformulär för säker e-post. Vid eventuella frågor eller synpunkter ombeds ni att kontakta Örebro tingsrätt via e-post orebro.tingsratt@dom.se

Betala din ansökningsavgift direkt på nätet

Örebro tingsrätt tar från den 7 november 2016 emot ansökningsavgifter via en elektronisk betaltjänst. Där anger du person- och måluppgifter och betalar avgiften med hjälp av betalkort eller via betalningsunderlag (faktura). För mer information klicka här

Veckans förhandlingar

Kommande förhandlingar vid Örebro tingsrätt

 

Information om projektet Konflikt och Försoning

Projektet handlar om att hjälpa tvistande föräldrar att träffa hållbara och långsiktiga överenskommelser för barnens skull Läs mer

Varning för falsk e-post och sms
Har du fått ett e-post som ser ut att komma från en domstol och uppmanar dig att klicka på en länk? Kontrollera om avsändarens e-postadress slutar på @dom.se. Gör den inte det har du fått ett falskt e-post och du riskerar att få ett virus på din dator, mobil, läsplatta etc. Läs mer

Trådlöst nätverk
Nu finns det trådlösa nätverket tillgängligt för Åklagare, advokater, nämndemän, parter utan ombud, journalister och personer som arbetar vid Försäkringskassan, Skatteverket, Socialtjänsten eller Polisen får tillgång till det trådlösa nätverket. Läs mer

Säkerhetskontroll
Tingsrätten har permanent säkerhetskontroll som du måste passera för att komma in i tingsrättens lokaler. Det kan bli kö. Kom därför i god tid, minst 15 minuter före den tid du kallats till.