Örebro tingsrätt

Postadress: Box 383 701 47 Örebro
Besöksadress: Järnvägsgatan 1 A, 703 62 Örebro
Tel: 019-16 63 00

Tingsrätten

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.        
Läs mer om tingsrätten.

Expedition och öppettider för 2014

 

 

 

Nyheter och pressmeddelanden

Nya avgifter

Observera att nya ansökningsavgifter gäller från och med den 1 juli 2014.

Läs mer om avgifterna här>>